Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2014

Aktiebostadspriserna sjönk i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,7 procent från oktober till november. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,6 procent och i övriga Finland med 1,8 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 2,6 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,0 procent från året innan och i övriga Finland med 3,1 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I november 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 147 euro i hela landet, 3 474 euro i huvudstadsregionen och 1 626 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över aktiebostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/11/ashi_2014_11_2014-12-29_tie_001_sv.html