Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.5.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2014 0,0 0,1 -0,1
01/2015 -0,8 -0,8 0,0
02/2015 0,1 0,1 0,0
03/2015 1,1 1,7 -0,6
Huvudstadsregionen 12/2014 0,2 0,2 0,0
01/2015 -0,9 -0,3 -0,6
02/2015 1,4 0,4 1,0
03/2015 2,3 3,8 -1,5
Övriga landet 12/2014 -0,1 -0,1 0,0
01/2015 -0,6 -1,2 0,6
02/2015 -1,0 -0,2 -0,8
03/2015 0,0 -0,3 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.5.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2014 -1,4 -0,8 -0,6
01/2015 -1,4 -1,5 0,1
02/2015 -1,9 -1,6 -0,3
03/2015 -2,2 -1,9 -0,3
Huvudstadsregionen 12/2014 -1,6 -0,6 -1,0
01/2015 -1,6 -1,5 -0,1
02/2015 -0,8 -0,7 -0,1
03/2015 -0,2 1,2 -1,4
Övriga landet 12/2014 -1,2 -0,9 -0,3
01/2015 -1,3 -1,5 0,2
02/2015 -2,9 -2,3 -0,6
03/2015 -4,0 -4,7 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/04/ashi_2015_04_2015-05-27_rev_001_sv.html