Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2015 0,7 0,4 0,3
06/2015 -0,2 -0,8 0,6
07/2015 0,1 0,3 -0,2
08/2015 -0,1 0,5 -0,6
Huvudstadsregionen 05/2015 0,2 -0,3 0,5
06/2015 0,1 -0,7 0,8
07/2015 -0,7 -0,1 -0,6
08/2015 1,5 1,8 -0,3
Övriga landet 05/2015 1,1 1,1 0,0
06/2015 -0,5 -1,0 0,5
07/2015 0,8 0,7 0,1
08/2015 -1,5 -0,8 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2015 -0,2 -0,6 0,4
06/2015 -0,9 -1,4 0,5
07/2015 0,1 0,3 -0,2
08/2015 -0,7 -0,4 -0,3
Huvudstadsregionen 05/2015 -0,1 -0,6 0,5
06/2015 -1,0 -1,6 0,6
07/2015 0,2 0,8 -0,6
08/2015 0,1 0,1 0,0
Övriga landet 05/2015 -0,3 -0,5 0,2
06/2015 -0,9 -1,2 0,3
07/2015 0,0 -0,1 0,1
08/2015 -1,5 -0,9 -0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2014 -0,4 -0,7 0,3
4/2014 -1,0 -0,4 -0,6
1/2015 -0,3 -0,2 -0,1
2/2015 0,9 0,8 0,1
Huvudstadsregionen 3/2014 -0,9 -1,3 0,4
4/2014 -0,8 -0,2 -0,6
1/2015 0,5 0,6 -0,1
2/2015 0,5 0,3 0,2
Övriga landet 3/2014 0,0 -0,2 0,2
4/2014 -1,1 -0,5 -0,6
1/2015 -1,0 -1,0 0,0
2/2015 1,2 1,2 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2014 -1,0 -1,0 0,0
4/2014 -1,3 -1,0 -0,3
1/2015 -1,1 -1,1 0,0
2/2015 -0,9 -0,9 0,0
Huvudstadsregionen 3/2014 -1,0 -0,8 -0,2
4/2014 -0,9 -0,5 -0,4
1/2015 -0,4 -0,3 -0,1
2/2015 -0,8 -0,8 0,0
Övriga landet 3/2014 -1,1 -1,2 0,1
4/2014 -1,7 -1,5 -0,2
1/2015 -1,8 -1,8 0,0
2/2015 -0,9 -0,9 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/09/ashi_2015_09_2015-10-28_rev_001_sv.html