Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, mars

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2017 0,6 0,3 0,3
04/2017 0,8 1,1 -0,3
05/2017 -0,3 0,1 -0,4
06/2017 0,1 0,1 0,0
Huvudstadsregionen 03/2017 0,4 -0,3 0,7
04/2017 1,6 2,8 -1,2
05/2017 -0,2 0,9 -1,1
06/2017 0,0 0,3 -0,3
Övriga landet 03/2017 0,8 0,9 -0,1
04/2017 0,1 -0,4 0,5
05/2017 -0,3 -0,5 0,2
06/2017 0,2 0,0 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2017 2,1 1,7 0,4
04/2017 1,3 1,7 -0,4
05/2017 0,2 0,6 -0,4
06/2017 2,0 2,0 0,0
Huvudstadsregionen 03/2017 4,3 3,6 0,7
04/2017 1,7 3,1 -1,4
05/2017 1,7 3,1 -1,4
06/2017 3,1 3,4 -0,3
Övriga landet 03/2017 0,1 -0,1 0,2
04/2017 0,9 0,4 0,5
05/2017 -1,2 -1,7 0,5
06/2017 1,0 0,8 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 28.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/07/ashi_2017_07_2017-08-28_rev_001_sv.html