Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.3.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2017 -0,3 -0,5 0,2
11/2017 -0,6 -1,0 0,4
12/2017 0,2 0,3 -0,1
01/2018 -0,7 -1,9 1,2
Huvudstadsregionen 10/2017 0,1 0,1 0,0
11/2017 0,4 -0,3 0,7
12/2017 0,1 -0,3 0,4
01/2018 -0,6 -2,0 1,4
Övriga landet 10/2017 -0,6 -1,0 0,4
11/2017 -1,4 -1,6 0,2
12/2017 0,4 0,9 -0,5
01/2018 -0,7 -1,7 1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.3.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2017 0,5 0,4 0,1
11/2017 0,5 0,1 0,4
12/2017 1,9 1,9 0,0
01/2018 0,7 0,0 0,7
Huvudstadsregionen 10/2017 1,2 1,4 -0,2
11/2017 2,8 2,3 0,5
12/2017 2,7 2,2 0,5
01/2018 1,6 0,5 1,1
Övriga landet 10/2017 -0,2 -0,5 0,3
11/2017 -1,5 -1,8 0,3
12/2017 1,1 1,6 -0,5
01/2018 -0,2 -0,5 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 28.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/02/ashi_2018_02_2018-03-28_rev_001_sv.html