Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2018 0,8 0,6 0,2
03/2018 -0,5 -0,6 0,1
04/2018 1,5 0,9 0,6
05/2018 1,0 0,2 0,8
Huvudstadsregionen 02/2018 0,7 0,7 0,0
03/2018 0,1 0,4 -0,3
04/2018 1,0 1,3 -0,3
05/2018 1,4 0,6 0,8
Övriga landet 02/2018 1,0 0,5 0,5
03/2018 -1,0 -1,6 0,6
04/2018 1,9 0,6 1,3
05/2018 0,6 -0,2 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2018 0,6 0,9 -0,3
03/2018 -0,8 -1,2 0,4
04/2018 0,5 -0,1 0,6
05/2018 1,5 0,8 0,7
Huvudstadsregionen 02/2018 3,4 2,9 0,5
03/2018 2,3 2,2 0,1
04/2018 3,3 3,2 0,1
05/2018 4,0 3,5 0,5
Övriga landet 02/2018 -1,9 -0,9 -1,0
03/2018 -3,7 -4,3 0,6
04/2018 -2,1 -3,2 1,1
05/2018 -0,9 -1,7 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2017 1,1 1,5 -0,4
3/2017 -0,3 0,1 -0,4
4/2017 -0,3 0,0 -0,3
1/2018 -0,4 -0,4 0,0
Huvudstadsregionen 2/2017 1,3 1,9 -0,6
3/2017 0,2 0,3 -0,1
4/2017 0,4 0,4 0,0
1/2018 0,3 0,2 0,1
Övriga landet 2/2017 0,8 1,2 -0,4
3/2017 -0,7 -0,1 -0,6
4/2017 -1,0 -0,5 -0,5
1/2018 -1,0 -1,0 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.7.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2017 1,9 1,2 0,7
3/2017 1,4 1,0 0,4
4/2017 1,4 1,5 -0,1
1/2018 0,1 0,0 0,1
Huvudstadsregionen 2/2017 3,4 2,7 0,7
3/2017 3,2 2,6 0,6
4/2017 2,9 2,8 0,1
1/2018 2,2 2,1 0,1
Övriga landet 2/2017 0,5 -0,1 0,6
3/2017 -0,3 -0,4 0,1
4/2017 0,0 0,4 -0,4
1/2018 -1,9 -1,9 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/06/ashi_2018_06_2018-07-31_rev_001_sv.html