Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.11.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 06/2018 -0,4 -0,4 0,0
07/2018 -0,3 -0,7 0,4
08/2018 -0,6 -1,1 0,5
09/2018 0,9 0,7 0,2
Huvudstadsregionen 06/2018 -0,4 -0,9 0,5
07/2018 -1,1 -1,1 0,0
08/2018 -0,3 0,0 -0,3
09/2018 1,5 0,9 0,6
Övriga landet 06/2018 -0,4 0,1 -0,5
07/2018 0,5 -0,3 0,8
08/2018 -1,0 -2,2 1,2
09/2018 0,3 0,5 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.11.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 06/2018 1,1 1,1 0,0
07/2018 0,8 0,7 0,1
08/2018 0,3 -0,1 0,4
09/2018 1,4 1,2 0,2
Huvudstadsregionen 06/2018 3,7 2,9 0,8
07/2018 2,7 2,8 -0,1
08/2018 2,1 2,2 -0,1
09/2018 4,2 3,6 0,6
Övriga landet 06/2018 -1,3 -0,7 -0,6
07/2018 -0,9 -1,3 0,4
08/2018 -1,3 -2,3 1,0
09/2018 -1,2 -1,0 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/10/ashi_2018_10_2018-11-28_rev_001_sv.html