Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-10/2018 1) Antalet köp 01-10/2017 2)
Hela landet 48 217 48 992
Huvudstadsregionen 13 895 14 398
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 34 003 34 594
Ramkommuner 2 750 3 201
Södra Finland 27 924 28 907
Västra Finland 10 981 11 221
Östra Finland 4 613 4 521
Norra Finland 4 380 4 343
Helsingfors 8 470 8 721
Esbo-Grankulla 3 064 3 168
Vanda 2 361 2 509
Tammerfors 3 208 3 315
Åbo 2 908 2 709
Uleåborg 2 360 2 238
1) Preliminära informationen
2) Preliminära informationen som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/10/ashi_2018_10_2018-11-28_tau_001_sv.html