Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-11/2018 1) Antalet köp 01-11/2017 2)
Hela landet 53 849 55 379
Huvudstadsregionen 15 607 16 217
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 37 898 39 162
Ramkommuner 3 093 3 537
Södra Finland 31 248 32 808
Västra Finland 12 217 12 658
Östra Finland 5 129 4 994
Norra Finland 4 911 4 919
Helsingfors 9 538 9 897
Esbo-Grankulla 3 443 3 513
Vanda 2 626 2 807
Tammerfors 3 581 3 620
Åbo 3 184 3 180
Uleåborg 2 570 2 519
1) Preliminära informationen
2) Preliminära informationen som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2018, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter som kommit till kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/11/ashi_2018_11_2018-12-28_tau_001_sv.html