Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.1.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2018 -0,7 -1,1 0,4
09/2018 0,8 0,7 0,1
10/2018 -0,9 -1,0 0,1
11/2018 0,8 0,7 0,1
Huvudstadsregionen 08/2018 -0,4 0,0 -0,4
09/2018 1,1 0,9 0,2
10/2018 -0,8 -1,3 0,5
11/2018 1,4 1,5 -0,1
Övriga landet 08/2018 -1,1 -2,2 1,1
09/2018 0,6 0,5 0,1
10/2018 -1,0 -0,8 -0,2
11/2018 0,2 -0,2 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.1.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2018 0,2 -0,1 0,3
09/2018 1,1 1,2 -0,1
10/2018 0,2 0,4 -0,2
11/2018 1,1 1,0 0,1
Huvudstadsregionen 08/2018 2,0 2,2 -0,2
09/2018 3,7 3,6 0,1
10/2018 2,9 3,0 -0,1
11/2018 3,1 3,0 0,1
Övriga landet 08/2018 -1,6 -2,3 0,7
09/2018 -1,3 -1,0 -0,3
10/2018 -2,3 -2,0 -0,3
11/2018 -0,8 -0,9 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.1.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2017 -0,3 0,0 -0,3
1/2018 -0,4 -0,4 0,0
2/2018 2,0 1,8 0,2
3/2018 -0,7 -0,6 -0,1
Huvudstadsregionen 4/2017 0,4 0,4 0,0
1/2018 0,3 0,2 0,1
2/2018 2,3 1,8 0,5
3/2018 -0,7 -0,8 0,1
Övriga landet 4/2017 -1,0 -0,5 -0,5
1/2018 -1,1 -1,0 -0,1
2/2018 1,8 1,8 0,0
3/2018 -0,8 -0,4 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.1.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2017 1,4 1,0 0,4
1/2018 0,0 0,0 -0,1
2/2018 1,0 0,8 0,2
3/2018 0,5 0,7 -0,2
Huvudstadsregionen 4/2017 3,2 2,6 0,6
1/2018 2,2 2,1 0,1
2/2018 3,2 2,7 0,5
3/2018 2,2 2,2 0,0
Övriga landet 4/2017 -0,3 -0,4 0,1
1/2018 -2,0 -1,9 -0,1
2/2018 -1,0 -0,9 -0,1
3/2018 -1,1 -0,7 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/12/ashi_2018_12_2019-01-31_rev_001_sv.html