Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 5.5.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2019 0,0 0.9 -0,9
12/2019 0,7 0.6 0,1
01/2020 -0,1 -0,3 0,2
02//2020 1,3 0.5 0,8
Huvudstadsregionen 11/2019 -0,4 0.9 -1,3
12/2019 1,4 1,1 0,3
01/2020 0,1 -0,4 0,5
02//2020 0,9 -0,4 1,3
Övriga landet 11/2019 0,4 0,9 -0,5
12/2019 0,1 0,2 -0,1
01/2020 -0,1 -0,1 0,0
02//2020 1,8 1,3 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 5.5.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2019 -1,2 -0,7 -0,5
12/2019 -0,1 0,3 -0,4
01/2020 0,4 0,4 0,0
02//2020 0,1 -0,7 0,8
Huvudstadsregionen 11/2019 0,2 0,7 -0,5
12/2019 1,7 1,9 -0,2
01/2020 1,9 1,7 0,2
02//2020 1,0 -0,7 1,7
Övriga landet 11/2019 -2,5 -2,1 -0,4
12/2019 -1,8 -1,3 -0,5
01/2020 -1,1 -0,9 -0,2
02//2020 -0,8 -0,8 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 5.5.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2019 0,2 -0,6 0,4
2/2019 1,5 1,4 0,1
3/2019 -0,9 -0,6 -0,3
4/2019 -1,3 -1,5 0,2
Huvudstadsregionen 1/2019 1,0 -0,6 1,6
2/2019 1,6 2,0 -0,4
3/2019 -0,8 -1,0 0,2
4/2019 -0,2 -0,3 0,1
Övriga landet 1/2019 -0,6 -0,6 0,0
2/2019 1,4 0,8 0,8
3/2019 -0,9 -0,3 -0,6
4/2019 -2,4 -2,6 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 5.5.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2019 1,4 0,6 0,8
2/2019 0,9 0,1 0,8
3/2019 0,8 0,4 0,4
4/2019 -0,5 -0,3 -0,2
Huvudstadsregionen 1/2019 3,1 1,5 1,6
2/2019 2,4 1,6 0,8
3/2019 2,4 1,5 0,9
4/2019 1,6 1,6 0,0
Övriga landet 1/2019 -0,3 -0,2 -0,1
2/2019 -0,6 -1,3 0,7
3/2019 -0,8 -0,8 0,0
4/2019 -2,5 -2,2 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/03/ashi_2020_03_2020-05-05_rev_001_sv.html