Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.5.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2019 0,7 0,6 0,1
01/2020 0,0 -0,3 0,3
02/2020 1,4 0,5 0,9
03/2020 -0,2 -0,3 0,1
Huvudstadsregionen 12/2019 1,4 1,1 0,3
01/2020 0,3 -0,4 0,7
02/2020 0,6 -0,4 1,0
03/2020 0,1 0,0 0,1
Övriga landet 12/2019 0,1 0,2 -0,1
01/2020 -0,4 -0,1 -0,3
02/2020 2,2 1,3 0,9
03/2020 -0,6 -0,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.5.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2019 -0,1 0,3 -0,4
01/2020 0,4 0,4 0,0
02/2020 0,2 -0,7 0,9
03/2020 0,4 0,2 0,2
Huvudstadsregionen 12/2019 1,7 1,9 -0,2
01/2020 2,3 1,7 0,6
02/2020 1,2 -0,7 1,9
03/2020 1,6 1,3 0,3
Övriga landet 12/2019 -1,8 -1,3 -0,5
01/2020 -1,4 -0,9 -0,5
02/2020 -0,7 -0,8 0,1
03/2020 -0,7 -0,8 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/04/ashi_2020_04_2020-05-28_rev_001_sv.html