Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 26.2.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2020 0,6 1,3 -0,7
10/2020 0,9 0,0 0,9
11/2020 0,0 0,2 -0,2
12/2020 0,1 0,1 0,0
Huvudstadsregionen 09/2020 1,0 1,4 -0,4
10/2020 0,7 0,0 0,7
11/2020 0,8 1,7 -0,9
12/2020 0,2 0,5 -0,3
Övriga landet 09/2020 0,2 1,3 -1,1
10/2020 1,1 0,1 1,0
11/2020 -0,7 -1,3 0,6
12/2020 0,1 -0,3 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 26.2.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2020 2,2 2,2 0,0
10/2020 3,6 2,8 0,8
11/2020 3,7 3,0 0,7
12/2020 3,1 2,3 0,8
Huvudstadsregionen 09/2020 5,0 5,2 -0,2
10/2020 4,7 4,1 0,6
11/2020 6,0 6,0 0,0
12/2020 4,8 4,7 0,1
Övriga landet 09/2020 -0,6 -0,7 0,1
10/2020 2,5 1,4 1,1
11/2020 1,3 0,0 1,3
12/2020 1,4 0,1 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/01/ashi_2021_01_2021-02-26_rev_001_sv.html