Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.8.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2021 0,7 0,7 0,0
04/2021 1,9 2,2 -0,3
05/2021 0,7 0,1 0,6
06/2021 -0,4 -0,4 0,0
Huvudstadsregionen 03/2021 2,3 2,6 -0,3
04/2021 1,3 0,7 0,6
05/2021 0,7 0,8 -0,1
06/2021 -0,8 -0,9 0,1
Övriga landet 03/2021 -0,9 -1,2 0,3
04/2021 2,5 3,7 -1,2
05/2021 0,7 -0,6 1,3
06/2021 -0,1 0,2 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.8.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2021 3,1 2,4 0,7
04/2021 5,2 4,9 0,3
05/2021 4,7 3,9 0,8
06/2021 4,9 5,0 -0,1
Huvudstadsregionen 03/2021 6,3 6,0 0,3
04/2021 6,5 6,1 0,4
05/2021 6,0 5,7 0,3
06/2021 6,3 6,0 0,3
Övriga landet 03/2021 0,0 -1,0 1,0
04/2021 3,8 3,6 0,2
05/2021 3,4 2,1 1,3
06/2021 3,5 4,0 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/07/ashi_2021_07_2021-08-31_rev_001_sv.html