Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2021 0,6 0,1 0,5
06/2021 -0,3 -0,4 0,1
07/2021 0,5 -0,4 0,9
08/2021 -0,4 -0,7 0,3
Huvudstadsregionen 05/2021 0,7 0,8 -0,1
06/2021 -0,6 -0,9 0,3
07/2021 -0,3 -0,3 0,0
08/2021 0,0 -0,3 0,3
Övriga landet 05/2021 0,4 -0,6 1,0
06/2021 0,0 0,2 -0,2
07/2021 1,3 -0,4 1,7
08/2021 -0,9 -1,2 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2021 4,5 3,9 0,6
06/2021 4,9 5,0 -0,1
07/2021 3,9 3,1 0,8
08/2021 4,8 4,4 0,4
Huvudstadsregionen 05/2021 5,9 5,7 0,2
06/2021 6,5 6,0 0,5
07/2021 5,2 5,0 0,2
08/2021 6,3 6,1 0,2
Övriga landet 05/2021 3,1 2,1 1,0
06/2021 3,2 4,0 -0,8
07/2021 2,6 1,1 1,5
08/2021 3,3 2,8 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2020 1,0 0,6 0,4
4/2020 0,5 0,4 0,1
1/2021 0,8 0,7 0,1
2/2021 2,8 2,9 -0,1
Huvudstadsregionen 3/2020 0,5 0,3 0,2
4/2020 1,4 1,1 0,3
1/2021 1,9 1,7 0,2
2/2021 2,6 2,6 0,0
Övriga landet 3/2020 1,4 1,0 0,4
4/2020 -0,4 -0,4 0,0
1/2021 -0,3 -0,3 0,0
2/2021 2,9 3,3 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.10.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2020 1,7 1,6 0,1
4/2020 3,6 3,3 0,3
1/2021 2,9 2,7 0,2
2/2021 5,1 5,3 -0,2
Huvudstadsregionen 3/2020 3,8 3,6 0,2
4/2020 5,5 5,1 0,4
1/2021 5,6 5,4 0,2
2/2021 6,6 6,5 0,1
Övriga landet 3/2020 -0,4 -0,4 0,0
4/2020 1,6 1,5 0,1
1/2021 0,1 0,1 0,0
2/2021 3,7 4,0 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/09/ashi_2021_09_2021-10-28_rev_001_sv.html