Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 25.2.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2021 -1,1 -0,9 -0,2
10/2021 1,1 1,1 0,0
11/2021 0,5 0,2 0,3
12/2021 -2,2 -1,3 -0,9
Huvudstadsregionen 09/2021 -1,5 -0,9 -0,6
10/2021 2,3 2,1 0,2
11/2021 1,2 0,6 0,6
12/2021 -3,5 -2,9 -0,6
Övriga landet 09/2021 -0,6 -0,8 0,2
10/2021 0,0 0,1 -0,1
11/2021 -0,2 -0,3 0,1
12/2021 -0,8 0,3 -1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 25.2.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2021 2,8 3,1 -0,3
10/2021 3,4 3,6 -0,2
11/2021 3,8 3,6 0,2
12/2021 1,7 1,9 -0,2
Huvudstadsregionen 09/2021 3,6 4,2 -0,6
10/2021 5,5 5,7 -0,2
11/2021 5,7 5,4 0,3
12/2021 2,3 2,3 0,0
Övriga landet 09/2021 2,1 2,0 0,1
10/2021 1,3 1,5 -0,2
11/2021 1,9 1,8 0,1
12/2021 1,1 1,6 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2022, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2022/01/ashi_2022_01_2022-02-25_rev_001_sv.html