Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Prisindexen för aktiebostäder revideras

Statistiken Aktiebostadspriser revideras fr.o.m. uppgifterna om första kvartalet 2018. De reviderade indexen publiceras 2.5.2018. Revideringen gäller månads- och kvartalsstatistiken över gamla aktiebostäder. I samband med revideringen uppdateras den statistiska metoden, kontrollförfarandena, viktstrukturen och klassificeringarna för beräkningen av indexen. Nytt basår blir år 2015. Utifrån indexen beräknas serier retroaktivt fr.o.m. år 2015 enligt den uppdaterade metoden.

De månatliga indexen för januari-februari 2018 publiceras först beräknade enligt den gamla metoden och revideras i samband med offentliggörandet av första kvartalet, då de beräknas enligt den nya metoden.

Inga ändringar sker i fråga om statistikföringen av priser på nya aktiebostäder.


Senast uppdaterad 30.01.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2018-01-30_uut_001_sv.html