Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 7.2.2008

Hyrorna steg med 2,5 procent under oktober-december

Hyrorna steg under det sista kvartalet år 2007 med 2,5 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,1 procent. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna utvecklades under oktober-december både i huvudstadsregionen och i övriga Finland i samma takt jämfört med föregående år. Ökningen var 2,1 procent. Hyrorna för aravabostäder steg däremot i hela landet med 3,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över hyror.

Jämfört med föregående kvartal sjönk hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,4 procent. Hyrorna för aravabostäder steg däremot med 0,6 procent under motsvarande period.

Hyresstatistik, 4:e kvartalet 2007

Hyresstatistik Medelhyra
(€/m2/mån.)
Indextal
(2003=100)
Indexförändring
2006/IV-2007/IV
%
Indeförändring
2007/III-2007/IV
%
Hela landet 8,78 110,6 2,5 0,0
    Arava 7,99 111,3 3,1 0,6
    Fritt finansierade 9,37 110,2 2,1 -0,4
Huvudstadsregionen 10,68 109,3 2,2 0,5
    Arava 8,89 109,9 2,6 0,8
    Fritt finansierade 12,04 109,0 2,1 0,3
Övriga Finland 8,08 111,3 2,6 -0,2
    Arava 7,65 111,9 3,3 0,6
    Fritt finansierade 8,40 110,8 2,1 -0,7

Källa: Hyresstatistik, 4:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Soininen (09) 1734 3451, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2007/04/asvu_2007_04_2008-02-07_tie_001_sv.html