Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.2.2010

Hyrorna steg med 4,0 procent i fjol

Under år 2009 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 4,0 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet jämväl med i genomsnitt 3,1 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 4,3 procent och i övriga Finland med 2,4 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 5,1 procent.

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 10,07 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 13,34 euro och i övriga Fin-land 8,92 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 8,93 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 10,09 euro och på övriga håll i landet 8,44 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 4,4 procent. I Esbo steg hyrorna med 4,6 och i Vanda med 3,6 procent. I Tammerfors steg de med 3,0 och i Åbo med 0,3 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 3,8 procent, i Kuopio 5,0 procent och i Lahtis 3,2 procent.

Hyrorna för nya hyresförhållanden i fritt finansierade hyresbostäder steg i hela landet med 2,5 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för nya hyresförhållanden i fritt finansierade bostäder 14,71 euro och i övriga Finland 9,73 euro. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,3 och i övriga Finland med 1,7 procent. Med nya hyresförhållanden avses hyresförhållanden som ingicks under år 2009.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskrafts-undersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bo-stadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 239 000 hyresbostäder.

Hyrestatistik för Åland: http://www.asub.ax/files/hyra2009.pdf


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 09-1734 3451, Paula Paavilainen (09) 1734 3397

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2009/asvu_2009_2010-02-22_tie_001_sv.html