Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Bostadshyror 2010, 3:e kvartalet

2010
3:e kvartalet
Offentliggöranden