Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Bostadshyror 2010, korrigerad publikation

2010
korrigerad publikation
Offentliggöranden