Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2012

Hyrorna steg med 3,3 procent i fjol

Under år 2011 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,3 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet genomsnitt 3,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 5,2 procent och i övriga Finland med 2,7 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 3,0 procent.

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2011

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2011

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 10,74 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 14,32 euro och i övriga Finland 9,53 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 9,60 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 10,80 euro och på övriga håll i landet 9,07 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 5,2 procent. I Esbo steg hyrorna med 4,7 och i Vanda med 5,6 procent. I Tammerfors steg de med 3,6 och i Åbo med 4,5 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 0,6 procent, och i Lahtis 1,5 procent. I Kuopio steg hyrorna med 4,4 procent.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 242 000 hyresbostäder.


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2011/asvu_2011_2012-03-09_tie_001_sv.html