Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 3.8.2012

Fel i uppgifter som publicerades 3.8.2012

I uppgifterna om andra kvartalet 2012 i statistiken över bostadshyror, som publicerades 3.8.2012, har fel upptäckts. Felen beror på ett fel i behandlingen av materialet i samband med förnyandet av datasystemet.

De felaktiga uppgifterna har tagits bort från vår webbtjänst.

De nya, korrigerade uppgifterna publiceras fredag 24.8.2012 kl. 9.00. Ändringarna inverkar i väsentlig grad både på hyresnivåerna på de fritt finansierade bostäderna och på de aravafinansierade bostäderna samt på indextalen.

Mera information ges av statistikchef Mari Ylä-Jarkko, tfn 09 1734 3310

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2012/02/asvu_2012_02_2012-08-03_tie_001_sv.html