Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Bostadshyror 2015, 3:e kvartalet

2015
3:e kvartalet
Offentliggöranden