Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 5.2.2016

Hyrorna steg med 3,0 procent under året

Hyrorna steg under det fjärde kvartalet år 2015 med 3,0 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,7 procent. Både inom huvudstadsregionen och i övriga Finland steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,7 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 3,5 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg hyrorna både för fritt finansierade bostäder och för ARA-bostäder med 0,4 procent i hela landet.

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på intervjumaterial som samlas in i samband med arbetskraftsundersökningen och på Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsuppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 4:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2015/04/asvu_2015_04_2016-02-05_tie_001_sv.html