Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 7.2.2017

Hyrorna steg med 2,6 procent under året

Hyrorna steg under det fjärde kvartalet år 2016 med 2,6 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,4 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,5 procent och i övriga Finland med 2,3 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 2,9 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,5 procent och för ARA-bostäder med 0,4 procent i hela landet.

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på intervjumaterial som samlas in i samband med arbetskraftsundersökningen och på Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsuppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2016/04/asvu_2016_04_2017-02-07_tie_001_sv.html