Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2017

Hyrorna steg med 2,2 procent i fjol

Under år 2016 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 2,2 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet genomsnitt 2,6 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 3,4 procent och i övriga Finland med 2,0 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 1,5 procent.

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2016

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2016

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 13,65 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 18,08 euro och i övriga Finland 11,50 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 11,38 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 12,53 euro och på övriga håll i landet 10,78 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 3,3 procent. I Esbo steg hyrorna med 3,9 och i Vanda med 3,2 procent. I Tammerfors steg de med 2,3 och i Åbo med 2,2 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 1,9 procent. I Lahtis steg hyrorna 2,4 procent och i Uleåborg med 1,8 procent och i Kuopio med 2,4 procent.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 277 000 hyresbostäder.


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2016/asvu_2016_2017-03-09_tie_001_sv.html