Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.11.2018

Hyrorna steg med 2,4 procent under året

Hyrorna steg under det tredje kvartalet år 2018 med 2,4 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,3 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,4 procent och i övriga Finland med 2,3 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 2,4 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg både de fritt finansierade bostädernas och ARA-bostädernas hyror med 0,5 procent.

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Utveckling av hyror och konsumentpriser, 2010=100

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på intervjumaterial som samlas in i samband med arbetskraftsundersökningen och på Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsuppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2018/03/asvu_2018_03_2018-11-08_tie_001_sv.html