Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet

Bostadshyror 2020, 4:e kvartalet

2020
4:e kvartalet
Offentliggöranden