Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.1.2022

De fritt finansierade hyrorna steg under oktober-december

De fritt finansierade hyrorna steg under oktober – december 2021 med 0,6 procent från året i huvudstadsregionen och 0,8 procent i övriga Finland. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg mest i Åbo (1,4 %) och Tammerfors (1,3 %). Minst steg de i Björneborg (0,2 %), Rovaniemi (0,3 %) och Hyvinkää (0,3%). De fritt finansierade hyrorna sjönk i S:t Michel (-0,1 %) och Jyväskylä (-0,2%).

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

De fritt finansierade hyrorna har stigit mest, jämfört med år 2015, i Åbo (10,7 %) och Kervo (10,3 %). Hyrorna har stigit minst i Seinäjoki (3,7 %) och Tavastehus (4,3 %). I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 8,7 procent och i övriga Finland med 7,2 procent från år 2015.

Hyrorna för ara-hyresbostäder har stigit med 9,2 procent i huvudstadsregionen och med 7.0 procent i övriga Finland från år 2015. Hyrorna för ara-hyresbostäder har stigit mest i Kuopio (12,0 %) och minst i Rovaniemi (2,7 %).

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 4:e kvartalet 2021

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 107,8 -0,1 0,7 121 797 15,3 16,3
Huvudstadsregionen 108,7 -0,1 0,6 42 837 20,4 21,5
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 107,2 -0,0 0,8 78 960 13,1 14,0
Helsingfors 108,7 -0,1 0,6 24 124 21,6 22,8
Helsingfors 1 107,0 -0,1 0,5 3 551 23,2 25,3
Helsingfors 2 108,8 0,0 0,4 9 337 22,7 23,8
Helsingfors 3 106,8 -0,2 0,2 2 866 20,3 20,7
Helsingfors 4 111,2 -0,3 1,1 8 370 18,9 19,5
Esbo-Grankulla 107,9 -0,2 0,5 8 409 18,6 19,4
Vanda 109,9 -0,3 0,5 10 304 18,3 19,3
Ramkommuner 108,1 -0,3 0,8 5 272 15,0 15,8
Tammerfors 109,6 -0,0 1,3 11 891 15,6 16,4
Åbo 110,7 0,1 1,4 9 205 14,8 15,8
Lahtis 104,5 -0,2 0,5 4 271 13,5 14,0
Kuopio 107,9 -0,1 0,7 3 652 14,6 15,1
Jyväskylä 105,6 -0,4 -0,2 5 815 14,5 15,2
Uleåborg 108,7 0,0 1,2 6 967 13,6 14,1
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är de genomsnittliga hyresnivåerna högst i Helsingfors (21,6 euro/m²), Esbo (18,6 euro/m²) och Vanda (18,3 euro/m²). De är lägst i Kouvola (10,9 euro/m²), Raumo (11,1 euro/m²) och Björneborg (11,2 euro/m²). När det gäller nya hyresförhållanden som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en etta 27,8 euro/m² i Helsingfors, 19,9 euro/m² i Tammerfors och 18,8 euro/m² i Åbo.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (181,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2021/04/asvu_2021_04_2022-01-20_tie_001_sv.html