Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.9.2006

Under det andra kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning fanns det 52 700 lediga arbetsplatser under det andra kvartalet år 2006, dvs. 20 procent mer än året innan (44 000). Mätningstidpunkten under det andra kvartalet var den 1 juni.

Under det andra kvartalet erbjöds 32 200, dvs. 61 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade främst i Västra Finland och Norra Finland. Antalet lediga arbetsplatser minskade i Södra Finland (exkl. Nyland). Av näringsgrenarna ökade lediga arbetsplatserna mest inom industri och offentliga tjänster.

Lediga arbetsplatser 2/2005-2/2006

  2/2005 2/2006
Lediga arbetsplatser 44 000 52 700
av vilka deltidsarbetsplatser 17 % 18%
visstidsarbetsplatser 56 % 53%
svårbesatta arbetsplatser 39 % 41%

Av de lediga arbetsplatserna sjönk andelen visstidsarbetsplatser med 3 procentenheter. Arbetsgivarna hade rekryteringssvårigheter oftare än för ett år sedan. 41 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Undersökningen bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga samfund. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och Internetenkäter. Initiativet till undersökningen kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2006, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 7.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2006/02/atp_2006_02_2006-09-07_tie_001_sv.html