Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2007

Under det sista kvartalet betydligt fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Korrigering av offentliggörandet 8.3.2007. Antalet lediga arbetsplatser för år 2006 har korrigerats 25.2.2008.

Enligt Statistikcentralens undersökning fanns det 37 200 lediga arbetsplatser under det sista kvartalet år 2006, dvs. 37 procent mer än året innan (27 200). Mätningstidpunkten under det sista kvartalet var den 1 december. År 2006 fanns det i medeltal en femtedel fler lediga arbetsplatser än året innan.

Under det sista kvartalet fanns 26 000 lediga arbetsplatser, dvs. 70 procent, inom privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade i hela Finland, främst i Södra Finland och Nyland. Av näringsgrenarna ökade antalet lediga arbetsplatser mest inom offentliga tjänster, handel och industri.

Lediga arbetsplatser 4/2005-4/2006 och i medeltal 2005-2006

  4/2005 4/2006 2005 2006
Lediga arbetsplatser 27 200 37 200 42 100 50 5001)
av vilka deltidsarbetsplatser 13% 17% 16 % 16 %
visstidsarbetsplatser 37% 35% 52 % 47 %
svårbesatta arbetsplatser 37% 43% 36 % 40 %
1) Korrigerad (tidigare 55 500).

Arbetsgivarna hade rekryteringssvårigheter oftare än för ett år sedan. 43 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Undersökningen bygger på ett urval av arbetsställen i företag och inom den offentliga sektorn. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till undersökningen kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU-medlemsländerna samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2006, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 25.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2006/04/atp_2006_04_2007-03-08_tie_001_sv.html