Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2007

Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 55 300 lediga arbetsplatser under det andra kvartalet år 2007, dvs. ungefär lika många som året innan (52 700). Mätningstidpunkten under det andra kvartalet var den 1 juni.

Under det andra kvartalet erbjöds 32 200 arbetsplatser, dvs. 63 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade i Nyland och i övriga Södra Finland. Antalet minskade i Norra Finland. Av näringsgrenarna ökade antalet lediga arbetsplatser inom företagstjänster.

Lediga arbetsplatser 2/2006-2/2007

  2/2006 2/2007
Lediga arbetsplatser 52 700 55 300
av vilka deltidsarbetsplatser 18% 15%
visstidsarbetsplatser 53% 43%
svårbesatta arbetsplatser 41% 50%

Av de lediga arbetsplatserna sjönk andelen deltidsarbetsplatser med 3 procentenheter och andelen visstidsarbetsplatser med 10 procentenheter. Arbetsgivarna hade större rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Ungefär hälften av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till statistiken kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2007, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2007/02/atp_2007_02_2007-09-06_tie_001_sv.html