Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2007

Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 48 900 lediga arbetsplatser under det tredje kvartalet år 2007, dvs. ungefär 20 procent mer än året innan (40 800). Mätningstidpunkten under det tredje kvartalet var den 1 september.

Under det tredje kvartalet erbjöds 36 200 arbetsplatser, dvs. 74 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade nästan i alla län. Bara i Östra Finland var antalet på samma nivå som året innan. Av näringsgrenarna ökade antalet lediga arbetsplatser mest inom handeln och minskade inom byggverksamheten.

Lediga arbetsplatser 3/2006-3/2007

  3/2006 3/2007
Lediga arbetsplatser 40 800 48 900
av vilka deltidsarbetsplatser 13% 19%
visstidsarbetsplatser 33% 34%
svårbesatta arbetsplatser 46% 49%

Av de lediga arbetsplatserna ökade andelen deltidsarbetsplatser med 6 procentenheter. Arbetsgivarna hade större rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Ungefär hälften av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till statistiken kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2007/03/atp_2007_03_2007-12-05_tie_001_sv.html