Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2008

Under det sista kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning fanns det 38 400 lediga arbetsplatser under det sista kvartalet år 2007, dvs. ungefär lika många som året innan (37 200). Mätningstidpunkten under det sista kvartalet var den 1 december. År 2007 fanns det i medeltal sju procent fler lediga arbetsplatser än året innan.

Under det sista kvartalet fanns 28 700 lediga arbetsplatser, dvs. 75 procent, inom privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade i Norra Finland och minskade i Södra Finland (exkl. Nyland). Av näringsgrenarna ökade antalet lediga arbetsplatser inom företagstjänster och minskade inom offentliga tjänster.

Lediga arbetsplatser 4/2006-4/2007 och i medeltal 2006-2007

  4/2006 4/2007 2006 2007
Lediga arbetsplatser 37 200 38 400 50 500 54 100
av vilka deltidsarbetsplatser 17% 13% 16 % 16%
visstidsarbetsplatser 35% 35% 47 % 40%
svårbesatta arbetsplatser 43% 51% 40 % 44%

Av de lediga arbetsplatserna sjönk andelen deltidsarbetsplatser med fyra procentenheter. Arbetsgivarna hade rekryteringssvårigheter oftare än för ett år sedan. 51 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Undersökningen bygger på ett urval av arbetsställen i företag och inom den offentliga sektorn. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till undersökningen kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU-medlemsländerna samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2007, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2007/04/atp_2007_04_2008-02-27_tie_001_sv.html