Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2008

Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen undersökning fanns det 80 400 lediga arbetsplatser under det första kvartalet år 2008, dvs. 17 procent mer än året innan (68 700). Mätningstidpunkten under det första kvartalet var den 1 mars.

Under det första kvartalet erbjöds 58 500, dvs. 73 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade i Nyland och Östra Finland. Av näringsgrenarna ökade antalet lediga arbetsplatser inom byggverksamhet, handeln och offentliga tjänster.

Lediga arbetsplatser 1/2008-1/2008

  1/2007 1/2008
Lediga arbetsplatser 68 700 80 400
deltidsarbetsplatser 11% 18%
visstidsarbetsplatser 47% 38%
svårbesatta arbetsplatser 35% 44%

Av de lediga arbetsplatserna stig andelen med deltidsarbetsplatser 7 procent och med visstidsarbetsplatser sjönk 9 procent. Arbetsgivarna hade rekryteringssvårigheter lika ofta än för ett år sedan. 44 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga samfund. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till statistiken kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2008, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2008/01/atp_2008_01_2008-05-28_tie_001_sv.html