Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2008

Under det andra kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen undersökning fanns det 60 100 lediga arbetsplatser under det andra kvartalet år 2008, dvs. nio procent mer än året innan (55 300). Mätningstidpunkten under det andra kvartalet var den 1 juni.

Under det andra kvartalet erbjöds 37 200, dvs. 62 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade speciellt i Norra Finland. Av näringsgrenarna ökade antalet lediga arbetsplatser inom byggverksamhet och handeln.

Lediga arbetsplatser 2/2007-2/2008

  2/2007 2/2008
Lediga arbetsplatser 55 300 60 100
deltidsarbetsplatser 15% 14%
visstidsarbetsplatser 43% 50%
svårbesatta arbetsplatser 50% 43%

Av de lediga arbetsplatserna stig andelen med visstidsarbetsplatser sju procent. Arbetsgivarna hade rekryteringssvårigheter inte så ofta än för ett år sedan. 43 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga samfund. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till statistiken kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2008, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2008/02/atp_2008_02_2008-08-27_tie_001_sv.html