Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.11.2008

Under det tredje kvartalet mindre lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen undersökning fanns det 42 100 lediga arbetsplatser under det tredje kvartalet år 2008, dvs. 14 procent mindre än året innan (48 900). Mätningstidpunkten under det tredje kvartalet var den 1 september.

Under det tredje kvartalet erbjöds 29 300, dvs. 70 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser minskade i hela landet. Av näringsgrenarna minskade antalet lediga arbetsplatser inom industri, byggverksamhet och handel. Antalet ökade inom företagstjänster.

Lediga arbetsplatser 3/2007-3/2008

  3/2007 3/2008
Lediga arbetsplatser 48 900 42 100
deltidsarbetsplatser 19% 17%
visstidsarbetsplatser 34% 27%
svårbesatta arbetsplatser 49% 55%

Av de lediga arbetsplatserna minskade andelen visstidsarbetsplatser med sju procentenheter. Arbetsgivarna hade större rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. 55 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga samfund. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till statistiken kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 19.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2008/03/atp_2008_03_2008-11-19_tie_001_sv.html