Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.2.2009

Under det sista kvartalet mindre lediga arbetsplatser som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning fanns det 27 800 lediga arbetsplatser under det sista kvartalet år 2008, dvs. 27 procent mindre än året innan (38 400). Mätningstidpunkten under det sista kvartalet var den 1 december. År 2008 fanns det i medeltal lika många lediga arbetsplatser än år 2007.

Under det sista kvartalet fanns 17 900 lediga arbetsplatser, dvs. 64 procent, inom privata företag. Antalet lediga arbetsplatser minskade i hela landet. Av näringsgrenarna minskade antalet lediga arbetsplatser inom industri, byggverksamhet, handel och företagstjänster.

Lediga arbetsplatser IV/2007-IV/2008 och i medeltal 2007-2008

  IV/2007 IV/2008 2007 2008
Lediga arbetsplatser 38 400 27 800 54 100 54 400
av vilka deltidsarbetsplatser 13% 16% 16 % 16%
visstidsarbetsplatser 35% 37% 40 % 41%
svårbesatta arbetsplatser 51% 46% 44 % 46%

Av de lediga arbetsplatserna stig andelen av deltidsarbetsplatser med tre procentenheter och andelen av visstidsarbetsplatser med två procentenheter. Arbetsgivarna hade rekryteringssvårigheter inte så ofta än för ett år sedan. 46 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Undersökningen bygger på ett urval av arbetsställen i företag och inom den offentliga sektorn. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till undersökningen kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU-medlemsländerna samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2008, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Undersökning om lediga arbetsplatser 2008, 4:e kvartalet (pdf 149,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 18.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2008/04/atp_2008_04_2009-02-18_tie_001_sv.html