Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2009

Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser
än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 46 100 lediga arbetsplatser under det första kvartalet år 2009, dvs. 43 procent mindre än året innan (80 400). Mätningstidpunkten under det första kvartalet var den 1 mars.

Under det första kvartalet erbjöds 28 800, dvs. 62 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser minskade klart i hela landet. De lediga arbetsplatserna minskade inom alla näringsgrenar, med undantag av jord- och skogsbruket. Störst var minskningen inom byggverksamhet (83 procent) och industri (65 procent).

Lediga arbetsplatser 2009/I – 2008/I

  År/Kvartal
       2009/I        2008/I
Lediga arbetsplatser 46 100 80 400
Deltidsarbetsplatser 21 % 18 %
Visstidsarbetsplatser 58 % 38 %
Svårbesatta arbetsplatser 32 % 44 %

Den relativa andelen lediga deltidsarbetsplatser och visstidsarbetsplatser ökade med 3 procentenheter resp. 20 procentenheter. Arbetsgivarna stötte på mindre rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Andelen svårbesatta arbetsplatser av alla lediga arbetsplatser sjönk med åtta procentenheter till 32 procent. En stor del av de svårbesatt arbetsplatserna fanns inom hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Statistik över lediga arbetsplatser publicerar nu för första gången efter näringsgren enligt den nya nationella indelningen TOL 2008. Den nya klassificeringen baserar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2 som avviker till stor del från den gamla klassificeringen TOL 2002. Skillnaderna presenteras närmare på Statistikcentralens webbsida: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html .

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2009/01/atp_2009_01_2009-05-20_tie_001_sv.html