Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.11.2009

Under det tredje kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 31 100 lediga arbetsplatser under det tredje kvartalet år 2009, dvs. 26 procent mindre än året innan (42 100). Mätningstidpunkten under det tredje kvartalet var den 1 september.

Under det tredje kvartalet erbjöds 20 400, dvs. 65 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser minskade i Nyland, Västra Finland, och Norra Finland, men ökade i Östra Finland. De lediga arbetsplatserna minskade mest inom handel och industri. Den minskningen var störst inom arbetsställen med 100 eller fler anställda.

Lediga arbetsplatser 2009/III – 2008/III

  År/Kvartal
       2009/III        2008/III
Lediga arbetsplatser 31 100 42 100
På deltid 25 % 17%
På viss tid 40 % 27%
Svårbesatta arbetsplatser 36 % 55%

Den relativa andelen lediga deltidsarbetsplatser och visstidsarbetsplatser ökade med 9 procentenheter resp. 13 procentenheter. Arbetsgivarna stötte på mindre rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Andelen svårbesatta arbetsplatser av alla lediga arbetsplatser sjönk med 19 procentenheter till 36 procent.

Statistik över lediga arbetsplatser publicerar efter näringsgren enligt den nya nationella indelningen TOL 2008. Den nya klassificeringen baserar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2 som avviker till stor del från den gamla klassificeringen TOL 2002. Skillnaderna presenteras närmare på Statistikcentralens webbsida: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html .

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2009/03/atp_2009_03_2009-11-11_tie_001_sv.html