Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2010

Under det sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 21 900 lediga jobb under det sista kvartalet år 2009, dvs. 21 procent mindre än året innan (27 800). Mätningstidpunkten under det sista kvartalet var den 1 december. År 2009 fanns det i medeltal 35 procent färre lediga jobb än år 2008.

Under det sista kvartalet fanns 12  700 lediga arbetsplatser, dvs. 58 procent, inom privata företag. Antalet minskade i Västra och Norra Finland. Antalet lediga arbetsplatser minskade från året innan i synnerhet inom finans- och försäkringsverksamhet samt inom fastighetsverksamhet (75 %) och inom kultur, vetenskap och fritid samt inom övriga tjänster (71 %).

Lediga arbetsplatser 2009/IV – 2008/IV

  År/Kvartal År
       2009/IV        2008/IV        2009        2008
Lediga arbetsplatser 21 900 27 800 34 200 52 600
På deltid 19 % 16 % 22 % 16 %
På viss tid 42 % 37 % 53 % 39 %
Svårbesatta arbetsplatser 32 % 46 % 33 % 46 %
Det genomsnittliga antalet lediga jobb på årsnivå är medeltal av alla kvartal.

Under det sista kvartalet ökade den relativa andelen lediga deltidsjobb och visstidsjobb med tre procentenheter resp. fem procentenheter från året innan. Arbetsgivarna hade mindre rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Andelen svårbesatta jobb av alla lediga jobb sjönk med 14 procentenheter till 32 procent.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2009/04/atp_2009_04_2010-02-10_tie_001_sv.html