Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.8.2010

Under det andra kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Korrigerad 12.8.2010. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 3 400.

Enligt Statistikcentralen fanns det 48 600 lediga jobb under det andra kvartalet år 2010, dvs. 29 procent mer än året innan (37 800). Mätningstidpunkten under det andra kvartalet var den 1 juni.

Lediga arbetsplatser 2010/II – 2009/II

  År/Kvartal
       2010/II        2009/II
Lediga arbetsplatser 48 600 37 800
På deltid 32 % 21%
På viss tid 63 % 64%
Svårbesatta arbetsplatser 41 % 33%

Av de lediga jobben erbjöds 26 400, dvs. 54 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb i hela landet. Antalet lediga jobb ökade inom näringsgrenen handel (3 400), inom verksamheten inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ( 3 300 ), inom den offentliga förvaltningen, utbildningen samt hälso- och socialvårdstjänsterna (2 200) och inom industrin (1 700).

Andelen lediga deltidsjobb ökade med 11 procentenheter från året innan. Arbetsgivarna hade mer rekryteringssvårigheter än för ett år sedan. Andelen svårbesatta jobb av alla lediga jobb steg med åtta procentenheter till 41 procent.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (326,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/02/atp_2010_02_2010-08-11_tie_001_sv.html