Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2011

Under det sista kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 32 700 lediga jobb under det sista kvartalet år 2010, dvs. 49 procent mer än året innan (21 900). Mätningstidpunkten under det sista kvartalet var den 1 december. År 2010 fanns det i genomsnitt 23 procent fler lediga jobb än år 2009.

Lediga arbetsplatser 2010/IV – 2009/IV

  År/Kvartal År
       2010/IV        2009/IV        2010        2009
Lediga arbetsplatser 32 700 21 900 42 000 34 200
På deltid 15 % 19 % 26 % 22 %
På viss tid 37 % 42 % 55 % 53 %
Svårbesatta arbetsplatser 42 % 32 % 37 % 33 %
Det genomsnittliga antalet lediga jobb på årsnivå är medeltal av alla kvartal.

Under det sista kvartalet år 2010 erbjöds 22 400 av de lediga jobben, dvs. 69 procent, av privata företag. Antalet lediga jobb ökade särskilt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (2 500) och inom tillverkning (2 400) jämfört med motsvarande kvartal året innan. Regionalt sett ökade de lediga jobben särskilt i Västra Finland och Nyland jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Under det sista kvartalet år 2010 minskade den relativa andelen lediga deltidsjobb och visstidsjobb med fyra procentenheter resp. fem procentenheter från året innan. Andelen svårbesatta jobb av alla lediga arbetsplatser ökade för sin del med 10 procentenheter till 42 procent. Arbetsgivarna hade alltså större rekryteringssvårigheter under det sista kvartalet än för ett år sedan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/04/atp_2010_04_2011-02-16_tie_001_sv.html