Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.5.2011

Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 59 000 lediga jobb under första kvartalet år 2011, dvs. 19 procent fler än året innan (49 700). Mätningstidpunkten under det första kvartalet var den 1 mars.

Lediga arbetsplatser 2010/I – 2011/I

  År/Kvartal
       2010/I        2011/I
Lediga arbetsplatser 49 700 59 000
På deltid 22 % 22 %
På viss tid 60 % 53 %
Svårbesatta arbetsplatser 23 % 36 %

Under första kvartalet år 2011 erbjöds 41 500 av de lediga jobben, dvs. 70 procent, av privata företag. Antalet lediga jobb ökade för alla andra arbetsställen utom för mindre arbetsställen som sysselsätter 1–4 personer. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb särskilt inom handeln, transport och hotell- och restaurangverksamhet (5 400) samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (2 200). Regionalt sett ökade antalet lediga jobb särskilt i Nyland och i övriga Södra Finland.

Under första kvartalet år 2011 var andelen deltidsjobb av alla lediga jobb oförändrat, men andelen visstidsjobb minskade med sju procentenheter jämfört med motsvarande kvartal året innan. Andelen svårbesatta jobb av alla lediga jobb ökade för sin del från 23 procent till 36 procent. Arbetsgivarna hade alltså större rekryteringssvårigheter under första kvartalet än för ett år sedan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (302,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2011/01/atp_2011_01_2011-05-18_tie_001_sv.html