Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2011

Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 49 800 lediga jobb under andra kvartalet år 2011, dvs. ungefär lika många som året innan (48 600). Mätningstidpunkten under andra kvartalet var den 1 juni.

Lediga arbetsplatser 2010/II – 2011/II

  År/Kvartal
       2010/II        2011/II
Lediga arbetsplatser 48 600 49 800
På deltid 32 % 19 %
På viss tid 63 % 47 %
Svårbesatta arbetsplatser 41 % 40 %

Under andra kvartalet år 2011 erbjöds 33 300 av de lediga jobben, dvs. 67 procent, av privata företag. De privata företagen erbjöd också fler lediga jobb än för ett år sedan (6 800). Däremot erbjöd den kommunala sektorn färre lediga jobb än för ett år sedan (-4 100). Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb särskilt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (2 300) samt inom handel, transport och hotell- och restaurangverksamhet (1 900) och inom byggverksamhet (1 400). Antalet lediga jobb minskade däremot inom offentlig förvaltning, utbildning och hälso- och socialvårdstjänster (-4 200). Regionalt sett ökade antalet lediga jobb i Nyland (3 400) och Norra Finland (1 700), men minskade i övriga Finland.

Under andra kvartalet år 2011 minskade andelen deltidsjobb av alla lediga jobb med 13 procentenheter och andelen visstidsjobb med 16 procentenheter jämfört med året innan. Av alla lediga jobb var 40 procent svårbesatta. Andelen svårbesatta jobb var alltså på samma nivå som året innan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (303,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2011/02/atp_2011_02_2011-08-17_tie_001_sv.html