Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.11.2011

Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 40 000 lediga jobb under det tredje kvartalet 2011, vilket är fler än året innan (36 900). Mätningstidpunkten under det tredje kvartalet var den 1 september.

Lediga arbetsplatser 2010/III – 2011/III

  År/Kvartal
       2010/III        2011/III
Lediga arbetsplatser 36 900 40 000
På deltid 32 % 21 %
På viss tid 52 % 36 %
Svårbesatta arbetsplatser 48 % 44 %

Under det tredje kvartalet 2011 erbjöds 27 800 av de lediga jobben, dvs. 70 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb särskilt inom offentlig förvaltning, utbildning och hälso- och socialvårdstjänster (4 000) samt inom handel, transport och hotell- och restaurangverksamhet (2 000). Antalet lediga jobb minskade däremot inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (-1 700). Regionalt sett ökade antalet lediga jobb särskilt i Nyland (3 300), men minskade i övriga Södra Finland (-2 100).

Under det tredje kvartalet 2011 minskade andelen deltidsjobb av alla lediga jobb med 11 procentenheter och andelen visstidsjobb med 16 procentenheter jämfört med året innan. Av alla lediga jobb var 44 procent svårbesatta. Andelen svårbesatta jobb minskade något jämfört med året innan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (301,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2011/03/atp_2011_03_2011-11-09_tie_001_sv.html