Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2012

Under det sista kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 33 500 lediga jobb under sista kvartalet år 2011, dvs. ungefär lika många som året innan (32 700). Mätningstidpunkten under sista kvartalet var den 1 december. År 2011 fanns det i genomsnitt nio procent fler lediga jobb än år 2010.

Lediga arbetsplatser 2010/IV – 2011/IV

  År/Kvartal År
       2010/IV        2011/IV        2010        2011
Lediga arbetsplatser 32 700 33 500 42 000 45 600
På deltid 15 % 15 % 26 % 20 %
På viss tid 37 % 33 % 55 % 44 %
Svårbesatta arbetsplatser 42 % 45 % 37 % 40 %
Årsuppgifter är genomsnitt av kvartalsuppgifterna.

Under sista kvartalet 2011 erbjöds 23 900 av de lediga jobben, dvs. 71 procent, av privata företag. Granskat efter näringsgren var förändringarna jämfört med motsvarande kvartal året innan rätt så små. De lediga jobben ökade i Nyland (1 400) och Norra Finland (1 200) jämfört med sista kvartalet 2010.

Under sista kvartalet 2011 var andelen deltidsjobb av alla lediga jobb oförändrat, men andelen visstidsjobb minskade med fyra procentenheter jämfört föregående år. Av alla lediga jobb var 45 procent svårbesatta, vilket är något fler än under sista kvartalet året innan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2011/04/atp_2011_04_2012-02-15_tie_001_sv.html