Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2012

Under första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 72 600 lediga jobb under första kvartalet år 2012, dvs. 23 procent fler än året innan (59 000). Mätningstidpunkten under det första kvartalet var den 1 mars.

Lediga arbetsplatser 2011/I – 2012/I

  År/Kvartal
       2011/I        2012/I
Lediga arbetsplatser 59 000 72 600
På deltid 22 % 17 %
På viss tid 53 % 49 %
Svårbesatta arbetsplatser 36 % 34 %

Under första kvartalet år 2012 erbjöds 51 200 av de lediga jobben, dvs. 71 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade antalet lediga jobb särskilt inom industrin (3 700), offentlig förvaltning, utbildning och hälso- och socialvårdstjänster (3 100) samt inom handel (2 700). Regionalt sett ökade antalet lediga jobb inom alla storområden.

Under första kvartalet år 2012 minskade andelen deltidsjobb av alla lediga jobb med fem procentenheter och andelen visstidsjobb med fyra procentenheter jämfört med motsvarande kvartal året innan. Andelen svårbesatta jobb av alla lediga jobb minskade från 36 procent till 34 procent.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

I undersökningen om lediga arbetsplatser införs en reviderad storområdesindelning fr.o.m. första kvartalet år 2012. De tidigare områdesuppgifterna är inte jämförbara med den nya storområdesindelningen. De områdesuppgifter som baserar sig på den nya indelningen finns fr.o.m. år 2010 tillgängliga i tabellen ”035. Avoimet työpaikat suuralueen (2012) mukaan” (bara på finska) i databasen StatFin. Mera information om den nya storområdesindelning finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Rubrikerna i tabellbilagorna och i figur 5, publicerade åren 2010-2011, har korrigerats 16.5.2012 för att motsvara den områdesindelning som använts i publikationen. Siffrorna gällde län och inte storområden, vilket rubrikerna tidigare angav. Siffrorna i tabellerna har inte ändrats.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2012/01/atp_2012_01_2012-05-16_tie_001_sv.html