Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2012

Under det tredje kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen fanns det 37 400 lediga jobb under tredje kvartalet år 2012, dvs. 6 procent färre än året innan (40 000). Mätningstidpunkten under tredje kvartalet var den 1 september.

Lediga arbetsplatser 2011/III – 2012/III

  År/Kvartal
       2011/III        2012/III
Lediga arbetsplatser 40 000 37 400
På deltid 21 % 16 %
På viss tid 36 % 35 %
Svårbesatta arbetsplatser 44 % 44 %

Under tredje kvartalet 2012 erbjöds 25 500 av de lediga jobben, dvs. 68 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan minskade antalet lediga jobb särskilt inom offentlig förvaltning, utbildning och hälso- och socialvårdstjänster (-3 200) samt inom handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet (-2 800). Regionalt sett minskade antalet jobb i storområdena Södra Finland (-1 200) samt Norra och Östra Finland (-1 100).

Under tredje kvartalet år 2012 minskade andelen deltidsjobb av alla lediga jobb med fem procentenheter och andelen visstidsjobb med en procentenhet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Andelen svårbesatta jobb låg för sin del på oförändrad nivå.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga sammanslutningar. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Statistiken grundar sig på EU-förordning. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2012/03/atp_2012_03_2012-11-14_tie_001_sv.html